Thông tin về các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc lần 1 (tháng 4 năm 2022)

13/06/2022

      Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch và đảm bảo phát triển lành mạnh ổn định của thị trường bất động sản, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

      Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số: 1120/SXD-QLNĐT&HT ngày 01/04/2022 khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trước khi tham gia các giao dịch bất động sản cần tìm hiểu các thông tin về dự án bất động sản được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (http://soxdvinhphuc.gov.vn) và cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc (http://VinhPhuc.gov.vn).

       Sở Xây dựng thông báo một số nội dung liên quan đến các dự án như sau:

      - Danh sách các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị đủ điều kiện huy động vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ - Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu), không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án.

      - Danh sách các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị đã được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai.

        - Danh sách các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở - Chủ đầu tư phải xây dựng thô, hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài công trình. 

        Một số dự án có bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, người mua cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của bất động sản, đảm bảo quy định tại điều 9, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

        Trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng kinh doanh bất động sản giữa khách hàng và chủ đầu tư khi không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng hoặc các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

        Xem chi tiết văn bản và phụ lục các dự án theo file đính kèm. 


Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: