Đóng góp từ đất đai cho ngân sách Nhà nước tăng

25/04/2022

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, trong quý I/2022, đóng góp từ đất đai cho ngân sách nhà nước tăng trong đó thu tiền cho thuê đất tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất tăng 21% so cùng kỳ năm 2021.

* Tập trung sửa đổi chính sách và tăng cường quản lý đất đai

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Bộ TN&MT đã tập trung hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, triển khai việc lập quy hoạch, thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển.

Bộ đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị đề án Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW; tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành địa phương, Hội thảo lấy ý kiến theo các chuyên đề chuyên sâu về sửa đổi Luật đất đai, Rà soát, đánh giá thực tiễn sửa đổi ngay các quy định còn vướng mắc trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo tinh thần Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025, Bộ đã triển khai, đôn đốc các tỉnh hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh để tổ chức thẩm định.

Liên quan đến quản lý đất đai, Bộ TN&MT chỉ đạo các địa phương triển khai công tác rà soát xử lý các dự án chậm triển khai, để lãng phí đất đai, tăng cường quản lý công tác đấu giá đất; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện rà soát ranh giới, cắm mốc đối với phần đất giữ lại.

Về thực hiện các dự án, trong quý I, Bộ TN&MT đã tổ chức triển khai các hạng mục của Dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”. Hướng dẫn các địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; triển khai kết nối, tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành về tổng kết Luật Đất đai (tháng 1/2022)

* Tháng 6/2022: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục về quyền của người sử dụng đất

Trong các tháng tới của năm 2022, nhiệm vụ quan trọng của Bộ TN&MT là hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT tập trung triển khai Nghị quyết số 499/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025.

Để phát huy hơn nữa nguồn lực đất đai, Bộ TN&MT sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội phục hồi sau đại dịch COVID-19 và chỉ đạo rà soát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, các dự án có vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...trên phạm vi cả nước.

Liên quan đến các hoạt động quản lý, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp trong kiểm tra các hoạt động đấu giá đất; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục về quyền của người sử dụng đất vào tháng 6/2022…


Hải Đăng

https://www.monre.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: