Tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam

16/07/2015

Vừa qua, Ngân hàng thế giới Việt Nam (The World Bank) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tài liệu nghiên cứu Khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải lại toàn bộ nội dung Công văn của Ngân hàng thế giới tại địa chỉ sau:

 
/uploads/news/2015_07/cong-van-wbank.doc

Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo các tài liệu nghiên cứu Khảo sát về tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai tại Việt Nam tại địa chỉ: www.vtp.org.vn hoặc http://www.worldbank.org.vn

Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: