Bộ tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới năm 2017

09/05/2017

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là: “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Ngày Môi trường Thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường và được tổ chức vào ngày 5/6 hàng năm. Ngày môi trường thế giới là ngày dành cho tất cả mọi người ở bất cứ đâu hành động vì môi trường. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1972, cộng đồng toàn cầu đã tổ chức hàng ngàn hoạt động, từ việc dọn dẹp khu phố, cho đến chống lại tội phạm săn bắt động vật hoang dã, trồng lại rừng... 
Chủ đề năm nay kêu gọi nâng cao nhận thức rằng con người là một phần của thiên nhiên và con người sống phụ thuộc vào thiên nhiên. Điều đó sẽ khuyến khích chúng ta tìm thấy niềm vui trong thiên nhiên, có những trải nghiệm thú vị và trân trọng mối quan hệ tương tác này.
Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc trân trọng gửi tới Quý cơ quan, đơn vị một số thông điệp tuyên truyền để tham khảo.
Các tài liệu gồm:Ngày Môi trường Thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường và được tổ chức vào ngày 5/6 hàng năm. Ngày môi trường thế giới là ngày dành cho tất cả mọi người ở bất cứ đâu hành động vì môi trường. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1972, cộng đồng toàn cầu đã tổ chức hàng ngàn hoạt động, từ việc dọn dẹp khu phố, cho đến chống lại tội phạm săn bắt động vật hoang dã, trồng lại rừng... 
Chủ đề năm nay kêu gọi nâng cao nhận thức rằng con người là một phần của thiên nhiên và con người sống phụ thuộc vào thiên nhiên. Điều đó sẽ khuyến khích chúng ta tìm thấy niềm vui trong thiên nhiên, có những trải nghiệm thú vị và trân trọng mối quan hệ tương tác này.
Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc trân trọng gửi tới Quý cơ quan, đơn vị một số thông điệp tuyên truyền để tham khảo.
Các tài liệu gồm:
1. Nghị quyết, chiến lược, luật:
/uploads/news/2017_05/54.signed-1_2.pdf
/uploads/news/2017_05/1539.signed_1.pdf
/uploads/news/2017_05/bao-cao-quoc-gia-ve-ptbv.pdf
/uploads/news/2017_05/chien-luoc-bvmt-vn-2020-2030.pdf
/uploads/news/2017_05/chien-luoc-ptbv-2011-2020.doc
/uploads/news/2017_05/chien-luoc-tang-truong-xanh_1.doc
/uploads/news/2017_05/luat-bvmt.2014.qh13_1.pdf
/uploads/news/2017_05/nghi-dinh-40.signed_1.pdf
/uploads/news/2017_05/nghi-quyet-so-24.nq.tw_1.doc

2. Tài liệu vfeef sản xuất và tiêu dùng bền vững:
/uploads/news/2017_05/pb_quantritainguyen_eiti_pannature_092010.pdf
/uploads/news/2017_05/so-tay-nha-xanh.pdf
/uploads/news/2017_05/so-tay-san-pham-xanh.pdf
/uploads/news/2017_05/so-tay-song-xanh.pdf
/uploads/news/2017_05/so_tay_abc_ve_bdkh_vn.pdf

3. Công văn hướng dẫn WEB:
/uploads/news/2017_05/1cv-huong-dan-wed.22.doc

4. Gợi ý nội dung tổ chức Ngày Môi trường Thế giới:
/uploads/news/2017_05/2goi-y-noi-dung-to-chuc-ngay-mttg.doc

5. Thông tin số 1, số 2 Ngày Môi trường Thế giới:
/uploads/news/2017_05/thong-tin-so-1so2-mttg-2017.docx

6. Thông tin số 3 Ngày Môi trường Thế giới:
/uploads/news/2017_05/thong-tin-so-3ngay-mttg-2017.docx

7. Thông tin số 4 Ngày Môi trường Thế giới:
/uploads/news/2017_05/thong-tin-so-4ngay-mttg-2017.doc

8. Thiết kế:
/uploads/news/2017_05/1mauposter-wed-2017-111.jpg
/uploads/news/2017_05/2bang-ron.2017.pdf
/uploads/news/2017_05/3.phuon-doc.2017.pdf
/uploads/news/2017_05/4.mau-aowed-2017.pdf
/uploads/news/2017_05/5mau-mu.wed-2017.pdf
/uploads/news/2017_05/6.nhan-diawed.2017.pdf
/uploads/news/2017_05/7.mau-backdrop.wed.2017.pdf 


Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường


Các tin đã đưa ngày: