Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2022

14/04/2022

Sáng ngày 14/04/2022, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hội nghị được tổ chức học trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức với hơn 200 điểm cầu trong tỉnh.

                                                              Các đảng viên tham dự hội nghị 

Tại hội nghị các đảng viên của Sở TNMT được học tập với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay” và được quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Đề án về công tác cán bộ, Đảng viên của Tỉnh ủy. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng Khoa học

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang truyền đạt nội dung chuyên đề

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.

 


Sở TN&MT Vĩnh Phúc


Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: