Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

29/03/2021

Nhờ kết quả của việc triển khai Chính phủ điện tử tới cả hệ thống chính trị, lần đầu tiên, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng đã kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới cấp xã. Qua đó, giúp đảng viên được tiếp nhận, giới thiệu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách trực tiếp nhất.

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và cấp xã trong tỉnh.


Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân; tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, xác định các mục tiêu chiến lược lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, có giá trị định hướng và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm được và thực hiện sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các báo cáo viên tập trung làm rõ những quan điểm cốt lõi, những chủ trương mới trong văn kiện Đại hội; các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án khả thi, sát với thực tế địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Theo chương trình, trong 2 ngày 27 và 28/3, hội nghị sẽ nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, về an ninh quốc gia.

Buổi sáng 27/3, hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Buổi chiều, hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Bích Phượng

vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: