Mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

16/10/2020

Dự lễ mít tinh có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và đông đảo nhân dân.

Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đại hội đã thống nhất phương hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.”

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Duy Thành kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần thực hiện các mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm phúc lợi và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Cũng tại buổi mít tinh, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp mảnh đất, con người Vĩnh Phúc. 

 

Hồng Yến

vinhphuc.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: