Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật về đất đai tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, tại xã Thanh Vân, do Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu làm chủ đầu tư

22/12/2021

Chi tiết theo file đính kèm. 



Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: