Kế hoạch Trồng cây phân tán năm 2022

13/12/2021

Ngày 10/12/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 309/KH-UBND về việc Kế hoạch Trồng cây phân tán năm 2022. 

Kế hoạch chi tiết tại file đính kèm. Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: