Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã năm 2022

30/11/2021

Thực hiện chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Khoá XV, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị Ban Thường vụ, hội nghị BCH Đại hội tỉnh và ý kiến thẩm tra báo cáo của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - phát triển - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã năm 2022.
Báo cáo chi tiết xem tại file đính kèm. Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: