BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’, ngày 20/11/2021)

22/11/2021

I. Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh

1. Tại Việt Nam

- Tính đến 14h00’ ngày 20/11/2021, ghi nhận 1.075.094 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 883.564 điều trị khỏi, 167.041 đang điều trị, 23.578 tử vong (tăng 102 trường hợp).

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay có 1.069.098 trường hợp (tăng 9.617 trường hợp so với ngày 19/11/2021).

- Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: https://moh.gov.vn/home.

2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc

- Tổng số ca mắc COVID-19: 512 trường hợp (tăng 53), trong đó:

+ Ghi nhận tại tỉnh: 508 trường hợp, thuộc các huyện/thành phố: Bình Xuyên (11), Lập Thạch (17), Phúc Yên (75), Vĩnh Tường (136), Vĩnh Yên (18), Yên Lạc (206), Sông Lô (16), Tam Dương (29), tăng 53 trường hợp (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

+ Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 04 trường hợp.

- Tình hình điều trị:

+ 120 tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh (vào 22, chuyển 09);

+ 08 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương;

+ 01 tại Trường THPT Nguyễn Thị Giang (cũ);

+ 03 tại Trường Quân sự tỉnh cũ (tái dương tính);

+ 37 tại Cơ sở điều trị huyện Tam Dương (tăng 04);

+ 42 tại Cơ sở điều trị COVID-19 huyện Yên Lạc (tăng 05);

+ 37 đang cách ly tạm thời ở các cơ sở cách ly y tế;

+ 261 bệnh nhân đã được điều trị khỏi;

+ 03 bệnh nhân tử vong.

3. Tổng số các trường hợp đã được giám sát y tế: lũy tích 113.048 người.

- Số F1 đang cách ly: 1.586 người, tích lũy 5.819 người (tăng 247).

- Số F2 đang cách ly: 1.289 người, tích lũy 46.158 người, (tăng 446).

- Số trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác: 31.969 người (tăng 219), trong đó:

Từ ngày 22/6/2021 đến nay: 31.056 trường hợp (tăng 219) tại các tỉnh/thành phố: TP.HCM (4.052), Hà Nội (13.133), Đồng Nai (347), Bình Dương (396), Phú Thọ (8.402) và các vùng có dịch khác (4.724). Số trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm 33.906 (Dương tính 179, âm tính 33.524, chờ kết quả 203).

- Đang cách ly y tế tập trung: 2.548 trường hợp.

- Đang cách ly y tế tại nhà: 3.343 trường hợp.

- Tình hình các ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).

- Tổng hợp số người đến/về từ vùng có dịch của huyện Vĩnh Tường (Chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm).

4. Tình hình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 30/4/2021 đến nay)

* Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 32.578 mẫu (2.922 Realtime - PCR; 29.656 Test nhanh).

* Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh: 11.233.712 mẫu (512 mẫu dương tính; 1.232.455 mẫu âm tính; 747 chờ kết quả), trong đó:

- Nhóm 1: Đối tượng đối tượng xét nghiệm theo quy định Bộ Y tế  (F0, F1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, triệu chứng cúm,…). Trong ngày: 27.877 mẫu, lũy tích: 321.325 mẫu.

- Nhóm 2: Đối tượng xét nghiệm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021 của HĐND tỉnh: trong ngày 0 mẫu, tích lũy 90.425 mẫu.

- Nhóm 3: Đối tượng xét nghiệm tự nguyện: 821.962 mẫu, trong ngày:

+ Xét nghiệm tại các doanh nghiệp: 297 mẫu, lũy tích: 352.632 mẫu.

+ Xét nghiệm cho người dân: 4.404 mẫu, lũy tích: 469.330 mẫu.

5. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên: 810.197 người (tính đến tháng 5/2021).

- Tổng số vắc xin đã được nhận: 1.368.290 liều.

- Tổng số người đã được tiêm: 762.525 người (đạt 94.1% dân số trên 18 tuổi)..

- Tổng số mũi đã được tiêm: 1.232.341 mũi (Mũi 1: 762.525, Mũi 2: 469.816).

- Kết quả tiêm từ đợt 1 đến đợt 9: 431.322 mũi (Mũi 1: 364.276; Mũi 2: 67.046);

Đợt 10: Số tiêm trong ngày: 30.176 người, lũy tích 801.019 người, đạt 82.1%.

6. Khoanh vùng, cách ly tạm thời (04 địa điểm cấp xã: Lũng Hòa, Bồ Sao, TT Thổ Tang của huyện Vĩnh Tường; xã Bạch Lưu của huyện Sông Lô).

7. Cập nhật đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm).

8. Các Tổ COVID cộng đồng

- Tổng số tổ COVID cộng đồng: 1.370 tổ.

- Tổng số thành viên tham gia: 11.186 thành viên tham gia.

II. Công tác đảm bảo

1. Các Bệnh viện điều trị COVID-19

* Bệnh viện Tuyến tỉnh

Sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, dự kiến: 544 người (bao gồm cả Bệnh viện Dã chiến).

* Bệnh viện tuyến huyện

Sẵn sàng các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại 9 huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện (tổng 450 giường).

2. Các khu cách ly tập trung

2.1. Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly hiện có  

Tổng số cơ sở đang có các trường hợp thực hiện cách ly (bao gồm cả Bệnh viện Dã chiến tỉnh): 27 cơ sở (Chi tiết tại Phụ lục 4 đính kèm).

2.2. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới

Sẵn sàng các địa điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể tiếp nhận 20.000 công dân, trong đó:

* Đối với tuyến tỉnh: 10.000 giường.

* Đối với tuyến huyện: 10.000 giường, trong đó: Thành phố Vĩnh Yên, Thành phố Phúc Yên: 1.500 giường; Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên: mỗi huyện 1.000 giường.

2.3. Công tác quản lý, điều hành của các cơ sở cách ly tập trung

Căn cứ Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Khung quản lý trong cách khu cách ly tập trung: Các cơ sở cách ly mới thành lập trên cơ sở đội ngũ cán bộ khung do BCH Quân sự các cấp điều hành và các đơn vị Y tế, Công an, Tài Nguyên và Môi trường và các lực lượng có liên quan khác. Về cơ bản các khu cách ly tập trung đều ổn định, đảm bảo duy trì tốt về công tác an ninh, trật tự và đáp ứng được các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Công tác Xét nghiệm

- Căn cứ các Quyết định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương: Quyết định số 507/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/6/2021; Quyết định số 723/QĐ-VSDTTƯ ngày 05/7/2021; Quyết định số 749/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/7/2021; Quyết định số 1345/QĐ-VSDTTƯ ngày 23/10/2021; Quyết định số 1132/QĐ-VSDTTƯ ngày 22/09/2021. Trên cơ sở đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có thể thực hiện xét khẳng định SARS-CoV-2 tại 05 đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 74 Trung ương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt.

- Đảm bảo năng lực lấy mẫu và xét nghiệm để đáp ứng với tình hình dịch trên địa bàn tỉnh.

- Có 08 hệ thống xét nghiệm: 05 đơn vị công lập; 03 đơn vị tư nhân.

4. Vật tư y tế: Hiện nay tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).

III. Việc thực hiện các nhiệm vụ Ban Thường vụ giao

1. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành một số văn bản triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

- Văn bản số 10298/UBND-VX1 ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Văn bản số 10278/UBND-NN4 ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường;

- Văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày 18/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Văn bản số 10237/UBND-NN4 ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường;

- Văn bản số 10200/UBND-VX1 ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tại buổi làm việc với Công ty Honda Việt Nam;

- Các Văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh:  Văn bản số 9845/CV- BCĐ ngày 07/11/2021 về việc khẩn trương triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 9650/CV-BCĐ ngày ngày 31/10/2021 về việc bổ sung tăng cường tạm thời phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả; Văn bản số 9600/CV-BCĐ ngày 28/10/2021 của về việc tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; Văn bản số 9569/CV-BCĐ ngày 27/10/2021 về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

- Văn bản số 9512/UBND-VX1 ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP; Văn bản số 9377/CV-BCĐ ngày 21/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

2. Khu cách ly tập trung

- Căn cứ Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế, BCH Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải xây dựng khung nhân lực để triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung cho tất cả các cơ sở với quy mô và nhân lực tối thiểu để bảo đảm công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly y tế.

- Xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng bảo đảm chặt chẽ và phù hợp với chức năng nhiệm vụ giữa các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly y tế tập trung (Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Công tác đảm bảo An ninh trật tự

3.1. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn

          Trong ngày, có 38 người nước ngoài (Hàn Quốc 15,  Trung Quốc 08, Đài Loan 01, Nhật Bản 10, Anh 03, O-xtrây-li-a 01) đến khai báo tạm trú trên địa bàn tỉnh với mục đích công tác 07, lao động 12, cách ly 19. Hiện, toàn tỉnh có tổng số 2.665 người nước ngoài (Hàn Quốc: 1.073; Trung Quốc: 776; Trung Quốc (Đài Loan): 298; Nhật Bản: 142; Lào: 58; Campuchia: 56; Ấn Độ: 24; Mỹ 04; Quốc tịch khác:234) làm việc, thăm thân, cách ly tại 288 cơ quan, doanh nghiệp, trường học; trong đó có 42 người nước ngoài đang cách ly sau khi nhập cảnh tại khu cách ly của Khách sạn Dic Star - Vĩnh Phúc, Tòa nhà Fits - Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort.

          3.2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch

          Trong ngày, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra 08 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh,

Xử phạt hành chính 01 trường hợp (Sông Lô) số tiền 2.000.000 đồng về hành vi “không khai báo, khai báo không đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm”

          Lũy kế từ ngày 01/5/2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.852 trường hợp số tiền 8.109.100.000 đồng.

          3.3. Công tác quản lý, hướng dẫn người, phương tiện ra vào tỉnh

Lực lượng Công an tại các điểm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh đã chủ trì kiểm tra, hướng dẫn 4.858 lượt phương tiện, 7.253 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 06 phương tiện không đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch; tiếp nhận 803 tờ khai của công dân trên phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch.

4. Rà soát, củng cố các Tổ phòng chống COVID cộng đồng

UBND các huyện/thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, bổ sung các Tổ COVID cộng đồng ở địa phương sẵn sàng tham gia truy vết, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại: thôn, xóm, khu, tổ, đội,…

 

 

5. Kết quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch và công tác của các Tổ liên gia tự quản

Lực lượng Công an cơ sở tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn hoạt động của 10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư, gắn với hoạt động của các tổ COVID cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch; đôn đốc hoạt động các nhóm Zalo phòng, chống dịch phục vụ trao đổi thông tin, tình hình. Đến nay, đã có 314.494/325.060 hộ = 96,75% hộ gia đình ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng 1.236 mô hình/ 1.236 thôn, xóm, làng, tổ dân phố đạt 100% xây dựng mô hình, thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch.

Trong ngày, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở tiếp nhận 02 tin báo của người dân tố giác trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trên đây là Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 15h00’, ngày 20/11/2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: