Một số loại khoáng sản được đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường

27/04/2022

Trong dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản vừa hoàn thiện, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh phí một số loại khoáng sản nhằm hạn chế tình trạng khai thác tràn lan, tác động xấu tới môi trường.

Cụ thể, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. Mục tiêu nhằm khắc phục những hạn chế của chính sách hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; bảo đảm thống nhất, tạo thuận lợi trong việc thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Theo đó, tại dự thảo nghị định mới, mức phí bảo vệ môi trường được tính căn cứ v